Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi MK Lipence – 27. srpna 2023 

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 27. srpna 2023 ve 13:00 hodin na modelářském letišti Modelklubu Lipence Praha. 

 

Program

  • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání
  • Schválení bodů jednání schůze
  • Lipenecký obr – organizace akce 
  • Doplnění stanov dle platných směrnic a nařízení Evropské unie. 
  • Doplnění provozního a letového řádu dle platných směrnic a nařízení Evropské unie v rámci pořádání modelářských akcí.
  • Různé

Prezence členů bude organizována už od 12:30. 

 

Nová pozvánka na členskou schůzi 

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 27. srpna 2023 13:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu. 

 

Předseda klubu 

Daniel Krob