Historie klubu

Leteckomodelářský klub Lipence byl založen v roce 1964, později byl přejmenován na Modelklub Lipence. V roce založení se klub převážně orientoval na volně létající modely kategorií A2 a A1 a na upoutané modely. V kategorii volných modelů se členové klubu zúčastňovali veřejných soutěží po celé republice a také se zúčastnili čtyř mistrovství republiky v kategorii A2. Zápisy v kronice z tehdejší doby zní pro dnešního čtenáře téměř archaicky, i když je to „jen“ pětatřicet let.

V roce 1966 se uskutečnila výstavba dráhy pro upoutané modely a koupě klubovny v Lipencích. V dalších letech se činnost soustředila na soutěžní létání, pořádání výstav a modelářských leteckých dnů. Byl také založen modelářský kroužek pro mládež. Postupem času a vývojem leteckého modelářství se členové klubu z volných modelů přeorientovali na modely řízené rádiem v kategoriích RCV1, RCV2 a F3A. Na podporu těchto kategorií se začala výstavba modelářského letiště. Po několika letech modelářské letiště muselo ustoupit skládce a začala výstavba druhého letiště, které se provozovalo až do roku 1998. Tehdejší dobu už připomínají jen černobílé, spíše nažloutlé fotografie. Větší obrázky uvidíte po kliknutí myší na níže zobrazené náhledy.Po roce 1998 byla pronajata plocha o výměře 6 ha, na které začala výstavba nového modelářského letiště, v pořadí vlastně již třetího. Toto poslední letiště, které klub používá v současné době, je největší čistě modelářské letiště v Praze a okolí. Konají se na něm pravidelně soutěže a letecké dny. Na místě našeho dnešního letiště bylo dříve tzv. letiště mezi Zbraslaví a Radotínem. V oddíle o letišti se můžete podívat, jaký provoz na něm v polovině století byl. Nezapomnělo se ani na tradici a byl založen kroužek mládeže.

Současnost MK Lipence

MK Lipence patří v současné době počtem cca 100 členů mezi největší modelářské kluby v ČR. Máme vlastní objekt s klubovnou a dílnou, vybudovali jsme si na dlouhodobě pronajatém pozemku své čistě modelářské travnaté letiště s celoročním provozem. Letiště je vyjímečné nejen svou rozlohohou přes 6 ha, ale především tím, že leží na území Prahy v dosahu MHD. Klub pořádá několik veřejných akcí ročně, z nichž největší je zářijové setkání obřích a neobvyklých modelů pod názvem „Lipenecký obr“. V rámci klubu funguje modelářský kroužek, rozbíhá se škola RC létání.

To, co dělá klub klubem, ale není technické zázemí a vybavení. Jsou to především lidé schopní a ochotní udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pro klub. Těch není nikdy dost. Samozřejmě, že jsou mezi námi lidé velmi aktivní, kteří klubem a modelářstvím doslova žijí, občas pracující většina a tací, kteří se „vezou“. Bez nápadů těch prvních, práce druhých a příspěvků třetích by to ani nešlo. Jako všude jinde.

Máte-li zájem přijít mezi nás, přečtěte si pozorně následující body, většinu podstatných informací v nich najdete. Nemáme nouzi o členy, ale schopné lidi vždy rádi přivítáme.