Podmínky členství

 1. Vstupní poplatek 500,- Kč 
 2. Členské příspěvky na jeden rok činí 2500,- Kč. Nutno zaplatit do 31.12.!
  1. junioři: 500,- Kč
  2. senioři: 1200,- Kč
  3. čestný člen: 200,- Kč
 3. Za juniora je považován:
  1. Každý člen do 18 let
  2. Nevýdělečně činný studující do 26 let, který předloží potvrzení o studiu. Tento má však povinnost odpracovat plný počet brigádnických hodin nebo zaplatit příslušnou finanční kompenzaci.
 4. Odpracování 10 brigádnických hodin v roce nebo zaplatit 2500,- Kč (nevztahuje se na juniory do 18 let věku a důchodce). Tento závazek je také možno kompenzovat jinou činností ve prospěchu klubu např. nějaký materiál na údržbu, opravy techniky a zázemí. Vše záleží na domluvě s vedením klubu
 5. Celé členské poplatky se budou platit vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu. Poplatky jsou nedělitelné. Také povinnost o odpracování brigádnických hodin nebo jejich finanční náhrady je nedělitelná a platí vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu.
 6. Vstupní pohovor s vedením klubu (jaké kategorii se uchazeč věnuje, jakou používá soupravu a motory, seznámení s pravidly používání letiště a zázemí klubu, seznámení s bezpečností provozu modelů, atd…
 7. Každý člen se automaticky stává členem Svazu modelářů SMČR, je mu vystavena průkazka a přiděleno licenční číslo a vylepena známka pro příslušné období. Na akcích uvedených v oficiálním kalendáři SMČR je pojištěn
 8. Pro členy stávající: platí totéž mimo bodu 1. a v bodě 2. se na ně nevztahuje možnost platit jenom část z ročních příspěvků
 9. Příjem nových členů a vystavování legitimací má na starost předseda Rady MK Lipence
 10. Vedení evidence všech členů a výběr příspěvků má na starost hospodář
 11. Pro vstup do klubu je třeba adresa, datum narození (ne rodné číslo), kontakt – mobil, emailová adresa, foto v jpg – např. vyfocené telefonem