Pozvánka na členskou schůzi – 2. února 2022

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 2. února 2022 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

 

Program

 • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
 • Schválení bodů jednání schůze
 • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2021
 • Zpráva kontrolní komise za r. 2021
 • Rozpočet klubu na r. 2022
 • Plán akcí klubu na r. 2022
 • Volba členů rady
 • Volba členů revizní komise
 • Výdej známek a kódu zámku na letiště
 • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

 

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 2. února 2022 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu

Halové létání v tělocvičně ZŠ Lipence

Halové létání v tělocvičně ZŠ Lipence (www.zslipence.cz) v ulici Obilní, Praha 5 začíná v pátek 5.11.2021 od 19:30 do 22:30. Bude se létat každý pátek (19:30-22:30) až do 25.3.2022. Cena je 1500 Kč za 3 hodiny a dělí se rovným dílem mezi létající. Nezapomeňte na čisté přezutí a noste prosím sebou bankovky 200 i 100 Kč a mince 50, 20, 10 a 5 Kč na zaplacení.

 

Zbyněk Nádeník, tel.: 723 639 715,
E-mail: zbynek.nadenik@gmail.com

Změna provozního řádu

Na základě rozhodnutí členů Modelklubu Lipence na členské schůzi 23.6.2021 jsou tyto změny provozního řádu v platnosti od 23.6.2021

 • Zákaz létání hostů mimo ohlášené akce
 • Povinnost členů umisťovat magnetické členské karty na tabuli
 • Omezení výšky létání do 300 m
 • Z bezpečnostního hlediska při létaní s modely sledovat civilní letouny přelétávající letiště a dávat jim přednost.
 • Poslední odcházející člen zamkne při opuštění letiště
 • Zákaz zkoušení spalovacích motorů v průběhu létání ostatních členů (pokud se osobně nedohodnou)
 • Zákaz rolování modelů proti ochrannému plotu
 • Nutnost pevného zajištění modelu k plotu proti popojetí – při startování motoru
 • V případě létání s hlavní dráhy je zákaz létání za zády za ochranný plot (směr Radotín) a nad zaparkovanými auty
 • Při vjezdu na letiště dávat vždy přednost startujícím, přistávajícím nebo nízko létajícím modelům
 • Zákaz pálení v ohništi všech materiálů, které nejsou přírodního původu