Soutěž F3K

V sobotu 28.ledna proběhla na našem letišti soutěž kategorie F3K (házecí kluzáky řízené radiem ). Pro zajímavost – modely hodem dosahovaly výšky jako vystřelením gumicukem.  Váha se pohybuje kolem 250g, cena modelu 10-15 tisíc Kč bez vybavení.
Pořídil jsem několik snímků. Více nešlo / porucha mobilu /.
Zdraví Mirek Macků.

Změna provozního řádu

Na základě rozhodnutí členů Modelklubu Lipence na členské schůzi 23.6.2021 jsou tyto změny provozního řádu v platnosti od 23.6.2021

 • Zákaz létání hostů mimo ohlášené akce
 • Povinnost členů umisťovat magnetické členské karty na tabuli
 • Omezení výšky létání do 300 m
 • Z bezpečnostního hlediska při létaní s modely sledovat civilní letouny přelétávající letiště a dávat jim přednost.
 • Poslední odcházející člen zamkne při opuštění letiště
 • Zákaz zkoušení spalovacích motorů v průběhu létání ostatních členů (pokud se osobně nedohodnou)
 • Zákaz rolování modelů proti ochrannému plotu
 • Nutnost pevného zajištění modelu k plotu proti popojetí – při startování motoru
 • V případě létání s hlavní dráhy je zákaz létání za zády za ochranný plot (směr Radotín) a nad zaparkovanými auty
 • Při vjezdu na letiště dávat vždy přednost startujícím, přistávajícím nebo nízko létajícím modelům
 • Zákaz pálení v ohništi všech materiálů, které nejsou přírodního původu

Změna členských příspěvků

Na základě rozhodnutí členů Modelklubu Lipence na členské schůzi 23.6.2021 jsou členské poplatky v platnosti od 23.6.2021

 • Důchodci – 1200 Kč / rok
 • Členové – 2500 Kč
 • Junior – 500 Kč
 • Zápisné do klubu – 500 Kč
 • Čestní členové – poplatky 200 Kč

Celé členské poplatky se budou platit vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu. Poplatky jsou nedělitelné. Také povinnost o odpracování brigádnických hodin nebo jejich finanční náhrady je nedělitelná a platí vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu.