Pozvánka na členskou schůzi MK Lipence – 25. dubna 2024 

 
Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 25. dubna 2024 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav) 
 

Program

  • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání
  • Schválení bodů jednání schůze
  • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2023
  • Zpráva kontrolní komise za r. 2023
  • Rozpočet klubu na r. 2024
  • Plán akcí klubu na r. 2024
  • Výdej známek a kódu zámku na letiště
  • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30. 

 

Nová pozvánka na členskou schůzi
 Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 25. dubna 2024 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu

 

Předseda rady 
Daniel Krob