Informace o létání s modely od 1.1.2021

Vážení přátelé modeláři a kamarádi!

Jak možná již někteří z Vás vědí, od 1.1.2021 se na základě nové legislativy a zákonů ČR sjednocených v celé EU mění podmínky pro provoz leteckých modelů. Pro kategorii letadel od 250g do 25kg, což se týká většiny z Vás, platí toto vládní nařízení:

  • Každý pilot musí být na základě složených testů registrován na ÚCL, kde mu přidělí licenční číslo.
  • Každé letadlo musí být na viditelném místě jasně označeno přiděleným licenčním číslem pilota. V případě makety je povoleno označení v trupu v místě u akumulátorů.
  • O maximální povolené výšce létání Vás ještě budu informovat. Zatím platí limit do 120m nad terénem, ale snažíme se vyjednat výjimku pro naše registrované členy.

Určitě nyní většina z Vás vyděšeně přemýšlí, co má pro legalizaci svého létání od Nového roku vlastně udělat? Pro tento případ jsem Vám k vánocům připravil malý dárek: pro možnost legálního létání na našem letišti i mimo něj musíte pouze označit své modely přiděleným licenčním číslem ÚCL!

 

Po byrokratickém boji se mi podařilo ve spolupráci se SMČR všechny naše členy hromadně na ÚCL zaregistrovat a mám pro Vás Vaše jednotlivá licenční čísla. Dále jsem nechal vytisknout samolepky na naše modely s licenčními čísly.

 

Všichni naši členové, kteří mají řádně zaplacené poplatky pro rok 2021, si mohou vyzvednout svá licenční čísla přidělená ÚCL pro označení modelů spolu se známkami SMČR a novým kódem zámku pro rok 2021 na magnetickou kartu každou neděli na našem letišti v Lipencích v době od 12 do 14 hodin, kde Vám budu osobně k dispozici.

 

Pokud někdo nezaplatí předepsané platby pro rok 2021 a bude vyloučen z klubu, registrace na ÚCL mu bude zrušena spolu s odebráním licenčního čísla.

 

Vzhledem k výše uvedenému vládnímu nařízení bude od 1.1.2021 povoleno na našem letišti provozování pouze označených modelů letadel. Nechceme se při případné kontrole, havárii nebo jiné např. pojistné události dostat jako klub do zbytečných problémů. Toto platí i pro případné létání hostů! Každý, kdo přivede na naše letiště svého „létajícího“ hosta, je zodpovědný za jeho informování o létání pouze s označeným modelem platným licenčním číslem přiděleným ÚCL.

 

A na závěr ještě jedna dobrá zpráva: smlouva o pronájmu pozemku našeho letiště nám byla jeho majiteli prodloužena do 31.12.2027!

 

Ta ať Vám to dál „lítá bez leteckých katastrof“!

Zdraví Eda, Váš věrný hospodář