Poslední články

Brigáda – vyklízení maringotky

Potřebujeme vyklidit maringotku, ve které jsou uskladněny zábrany, ty složit u maringotky, kde se zajistí proti krádeži lanem. Máme již dva lidi, potřebujeme další dva.

Termín:

 • 23. dubna 2019 od 16 hod.

Konakt: Pavel Lanc, tel. 603 253 155, email: pavel@lanc.cz

Pozvánka na členskou schůzi – 13. března 2019

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 13. března 2019 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

Program

 • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
 • Schválení bodů jednání schůze
 • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2018
 • Zpráva kontrolní komise za r. 2018
 • Rozpočet klubu na r. 2019
 • Plán akcí klubu na r. 2019
 • Výdej známek a kódu zámku na letiště
 • Lipenecký obr 2019
 • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 13. dubna 2019 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu.

Zápis z jednání Rady Modelklubu Lipence dne 22. ledna a 5. března 2019

Přítomni: Milan Dubský, Zdeněk Hůlka, Adolf Knoll, Daniel Krob, Václav Kužel (pouze 5. 3.), Pavel Lanc, Miroslav Macků (pouze 22. 1.), Eduard Soukup
Omluveni: Václav Sýkora, Miroslav Macků (5. 3.)

Členská schůze a návrh akcí na r. 2019

 • Byl navržen datum a čas konání členské schůze a rovněž pro případ nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MKL i termín náhradní schůze.
 • Byl připraven návrh programu akcí; přesné termíny jsou:
  a. 27. 4. 2019 – Jarní lipenecký historik
  b. 26. 5. 2019 – létání 4T
  c. 13. – 14. 7. 2019 – klubové létání
  d. 31. 8. – 1. 9. 2019 – klubové létání
  e. Lipenecký obr 2019 – 6. – 8. 9. 2019
  f. 6. 10. 2019 – létání 2T
  g. Další akce historických modelů budou upřesněny na členské schůzi (L. Kozák a M.
  Macků)
 • Rada schválila dotaci akcí/soutěží ve výši 1000 Kč (kromě akce Lipenecký obr 2019, o které bude jednáno odděleně).
 • Rada diskutovala organizaci a zabezpečení akce Lipenecký obr 2019 v režii klubu.
 • Rada vyzývá k účasti (po dohodě) a předvedení menších modelů na akci 100. výročí založení Sokola Lipence dne 15. 6. 201

Různé

 • Změny v registraci klubu (uvedení úprav v sestavě kontrolní komise) budou provedeny po nadcházející výroční členské schůzi
 • Rada znovu projednala členství p. Gubiho v klubu a potvrdila své dřívější rozhodnutí o nepřijetí

Zapsal dne 6. března 2019 Adolf Knoll
Schválil Daniel Krob

Pozvánka na jarního Lipeneckého historika 2019

Datum: sobota 27. dubna 2019
Místo: Modelářské letiště MK Lipence
Kategorie: Nostalgie 60, CRC – Clasic, CRC – Atom, CRC – Open (ELOT), CRC – E400,BRC – E – W, CRC – Open – Kabinové modely, Texaco
Přihlášky: 8 – 9 hod. , soutěž: 9 – 14:30 hod.
Cena přihlášek: emailem do 23. dubna 2019 á 50 Kč, přihláška na místě 80 Kč. Platí se v den akce na letišti. Do přihlášky uveďte jméno, kategorii a název modelu.
Pravidla: Létá se dle pravidel SAM 95
Kontakt: Vladimír Kozák, tel. 723 053 086, email: vladimir.kozak@tiscali.cz

 

 

Soutěž 2T

V neděli se uskutečnila soutěž 2T. Počasí nám celkem přálo, někomu vynechávaly motory, tak se dost prošel po letišti. Všichni přistály, modely vydržely, ceny a diplomy rozdány, tak spokojenost.

Pavel Lanc

(Pokračování textu…)