1. MISTROVSTVÍ ČR HISTORICKÝCH MODELŮ

VÁCLAV SÝKORA SE STAL MISTREM ČR V pátek 29.srpna 2014 se parta modelářů ve složení Jaroslav Macháček, Jaroslav Netáhlo, Václav Sýkora, Milan Dubský, Vladimír Kozák, Miroslav Macků se svým vnukem Vojtou Šimko vydala Celý článek »

 

Brigáda na letišti – 17.3.2018 od 10:00 hod.

Dobrý den, na sobotu 17.3.2018  od 10:00 hod. svolávám brigádu:

 • úklid letiště a zázemí po zimě
 • úklid velké roury
 • vytažení maringotky ( možnost prodeje )
 • úklid zábran

Účast prosím nahlašte emailem:  pavel@lanc.cz, případně SMS či telefon :  603 253 155.

Pro přihlášené zajistíme občerstvení (buřtíky na ohni ).

Pavel Lanc

Jarní Lipenecký historik 2018 – pozvánka

 

Zveme Vás na akci  Jarní Lipenecký historik, která se koná 28. dubna 2018 na letišti MK Lipence.

Informace o soutěži:

 • Soutěžní kategorie: Nostalgie 60, CRC – Clasic, CRC – Atom, CRC – Open, CRC – E400,BRC – E – W, CRC – Open – Kabinové modely
 • Přihlášky do soutěže posílejte do 20. dubna 2018 emailem na adresu vladimirkozak@tiscali.cz  nebo SMS na číslo 723 053 086. Do přihlášky uveďte jméno, název modelu a kategorii.
 • Cena při registraci předem: 50 Kč, při registraci v den soutěže 75 Kč. Platba za registraci se platí v den soutěže na letišti.
 • Každý soutěžící musí předložit pojištění modelů Českomoravské modelářské asociace (ČMMA). Bez tohoto potvrzení není možné soutěžit.
 • Registrace na letišti od 8 do 9 hodin, zahájení soutěžních letů od 9:15 hod.
 • Létá se podle pravidel SAM 95.

 

Pozvánka na členskou schůzi – 10. dubna 2018

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 10. dubna 2018 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

Program

 • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
 • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2017
 • Zpráva kontrolní komise za r. 2017
 • Rozpočet a plán akcí klubu na r. 2018
 • Organizace a evidence brigád
 • Volba nové Rady klubu
 • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 10. dubna 2018 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu.

Příloha: návrh akcí na r. 2018

 • 28. 04. 2018 Jarní lipenecký historik
 • 13. 05. 2018 Létání 4T
 • 19. – 20. 05. 2018 Memoriál R. Čížka
 • 09. 06. 2018 Větroně ARC, ARC -A2
 • 16. – 17. 06. 2018 Maketářský mítink – RC modely
 • 21. – 22. 07. 2018 Modelářské setkání v Lipencích
 • 01. – 02. 09. 2018 Modelářské setkání v Lipencích
 • 08. – 09. 09.  2018 HVP Show-Lipenecký Obr
 • 15. 09. 2018 Podzimní lipenecký historik
 • 28. 09. 2018 Větroně ARC, ARC – A2
 • 28. 10. 2018 Létání 2T
 • Nestanoveno Drakiáda

Příloha

 

20 let letiště MK Lipence

Před dvaceti lety – v sobotu 14.2.1998 – se asi 25 leteckých modelářů z MK Lipence sešlo na první brigádě v místě dnešního letiště. Čekala na nás metr a půl vysoká lebeda.. Bylo teplo, skoro 10°C a lebeda se dala vytrhávat z měkké půdy. Po pěti hodinách práce byla vyčištěna plocha o rozměrech asi 100 x 50 m a vznikl tak základ dnešního letiště. Tuto plochu našel a pronájem zajistil Tomáš Fiala spolu s Petrem Stejskalem. První let a přistání provedl s elektrovětroněm Tomáš Fiala.

Tuto událost si připomeneme na letišti v sobotu 10.2.2018. Oheň pro zahřátí a opékání bude připraven mezi 11:00 – 12:00. Srdečně jsou zváni všichni členové MKL (současní i bývalí) a jejich hosté. Vezměte si všichni letadla.

Zbyněk Nádeník

Posezení v klubovně + promítání diapozitivů – 18. ledna 2018

Dobrý den,

zveme Vás na další posezení v klubovně MK Lipence, které se koná ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 18 hod. Součástí posezení bude i promítání diapozitivů z historie klubu.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

Mirek Macků