Historie MK Lipence – videoprezentace Václava Lišky

Jako již pamětník jsem  se pokusil  naskenovat dobové  negativy , popřípadě ofotit z albumu fotografie digitálním fotoaparátem . Kvalita je zřejmá, ale historický význam je přednější a především pamětníci začátků našeho klubu si doufám zavzpomínají na své i klubové začátky. Obrazový příběh začíná  r. 1964, přestože parta zakladatelů fungovala již koncem 50-tých let. Oficiálně, jako modelářský klub pod hlavičkou Svazarmu Praha-západ, však až od roku 1964.
Historie zaznamenává – velice zjednodušeně – dobu posledních dekád minulého století.

Doufám, že život klubu v novém století někdo další zachytí podobně a rozsáhleji, neboť možnost digitální fotografie se nedá srovnat s množstvým a kvalitou dochovaných fotek na filmovém políčku. A klub si to jistě zaslouží.
Zdraví V. Liška

4 thoughts on “Historie MK Lipence – videoprezentace Václava Lišky

  1. Já jsem člen klubu od r. 1968. Tehdy se fotilo málo a mně se při dvojím stěhování většina fotek ztratila. Tohle jsem dal na své Rajče – týká se to mých větroňů. http://kocour111.rajce.idnes.cz/Historie_skeny/ Jinak ostatní moje fotky jsou z letiště, lítání na svazích, srazů větroňů a stavby mých modelů (i jiných) jsou tady: http://kocour111.rajce.idnes.cz/ Skoro všechny fotky jsou z doby, kdy jsem fotil na digitál, tedy bohužel z doby nedávné.

    1. Na Vaškových fotkách se mihla spousta členů, kteří v klubu už nejsou a někteří už nežijí. Nejdřív jmenuji tátu Jirky a Vaška Liškových, Stanislava Lišku, který v době, kdy jsem ho poznal, už tolik nelítal, ale účastnil se snad veškerého našeho lítání a soutěží a byl nevyčerpatelným zdrojem srandy. Já ho pamatuji jak výborného pomocníka při mém lítání, který měl v 70.letech vždy čas a to i v době , kdy už asi nebyl zdráv. Další, koho chci připomenout, je pplk. Ing. Zdeněk Nusl (nebo plukovník ? – v uniformě jsem ho nikdy neviděl). Byl v průměru o 15 let starší než my (nar.1929) a ve své kariéře vojenského pilota lítal asi se vším, co se v čs. letectvu vyskytovalo. Začínal po válce na Me-109, pak různé tryskáče, ke stáru Albatrosy, L410 a vrtulníky. Byl zdrojem rozumů z aerodynamiky i letectví všeobecně. Jako modelář lítal skoro výhradně s větroni – RC i neRC a byl v klubu asi jediným držitelem „mistrovské třídy“ – tedy měl nalétanou I. výk. třídu ve 3 kategoriích.

      1. Z aktivit členů klubu se toho na klubových stránkách dozvíme poměrně málo. Nejvíc se toho dočteme o historických modelech. To je v pořádku, ale jsou další činnosti, o kterých vím, ale na stránkách se o nich prakticky nedočtu. To samozřejmě není chyba webmastera, ale těch, kteří by mohli psát a fotit, ale nedělají to. Obří modely a jejcich účast na mimoklubových akcích v ČR i v zahraničí, seriál soutěží GPS větroňů (jeden ročník seriálu mezinárodních soutěží dokonce vyhrál Vlasta Žatecký z našeho klubu), hydroplány – zase nejen pořádané MK Lipence, ale i jinde vč. zahraničí, lítání na svahu, aerovleky. Jak je to se srazem polomaket větroňů na Rané, pravidelně začátkem října? Původně to byla akce MKL, dnes se k tomu hlásí L. Kolman, z MKL asi už nikdo. Na srazech maket historických větroňů Retroplane se pravidelně zúčastňuje Petr Stejskal. Ty se pořádají se nejčastěji ve Francii, ale taky třeba v Rakousku na dohled od Bratislavy.

  2. Velké díky!!!! Já jsem v klubu teprve 7 let, ale tady si teprve člověk uvědomí, jakého klubu je mu ctí být členem. A pak nechápe všechny ty nesmyslné „BOJE“ některých „členů“???!!!. Ať klub pokračuje v „TÉtO“ tradici!!!! Radek Malenovský

Comments are closed.