Změna členských příspěvků

Na základě rozhodnutí členů Modelklubu Lipence na členské schůzi 23.6.2021 jsou členské poplatky v platnosti od 23.6.2021

  • Důchodci – 1200 Kč / rok
  • Členové – 2500 Kč
  • Junior – 500 Kč
  • Zápisné do klubu – 500 Kč
  • Čestní členové – poplatky 200 Kč

Celé členské poplatky se budou platit vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu. Poplatky jsou nedělitelné. Také povinnost o odpracování brigádnických hodin nebo jejich finanční náhrady je nedělitelná a platí vždy na každý celý kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum vstupu do klubu.