Historie MK Lipence – videoprezentace Václava Lišky

Jako již pamětník jsem  se pokusil  naskenovat dobové  negativy , popřípadě ofotit z albumu fotografie digitálním fotoaparátem . Kvalita je zřejmá, ale historický význam je přednější a především pamětníci začátků našeho klubu si doufám zavzpomínají na své i klubové začátky. Obrazový příběh začíná  r. 1964, přestože parta zakladatelů fungovala již koncem 50-tých let. Oficiálně, jako modelářský klub pod hlavičkou Svazarmu Praha-západ, však až od roku 1964.
Historie zaznamenává – velice zjednodušeně – dobu posledních dekád minulého století.

Doufám, že život klubu v novém století někdo další zachytí podobně a rozsáhleji, neboť možnost digitální fotografie se nedá srovnat s množstvým a kvalitou dochovaných fotek na filmovém políčku. A klub si to jistě zaslouží.
Zdraví V. Liška