Poděkování kamarádům

Včera se podařilo najít model, který zapadl do pole vedle letiště ve středu. Hledání probíhalo ve čtvrtek a po přívalovém dešti v pátek. V neděli se podařilo model najít pomocí dronu a vyprostit ho z řepky. Bouři a nocování přežil bez problému. Děkuji všem, kteří se podíleli na hledání ať již radou nebo jinou pomocí. Největší poděkování zaslouží Eda, Robert a Pavel. 

 

Všem, kteří se na hledání podíleli, bych chtěl tímto poděkovat.

 

Milan Dubský.