Zápis z jednání Rady Modelklubu Lipence dne 22. ledna a 5. března 2019

Přítomni: Milan Dubský, Zdeněk Hůlka, Adolf Knoll, Daniel Krob, Václav Kužel (pouze 5. 3.), Pavel Lanc, Miroslav Macků (pouze 22. 1.), Eduard Soukup
Omluveni: Václav Sýkora, Miroslav Macků (5. 3.)

Členská schůze a návrh akcí na r. 2019

 • Byl navržen datum a čas konání členské schůze a rovněž pro případ nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MKL i termín náhradní schůze.
 • Byl připraven návrh programu akcí; přesné termíny jsou:
  a. 27. 4. 2019 – Jarní lipenecký historik
  b. 26. 5. 2019 – létání 4T
  c. 13. – 14. 7. 2019 – klubové létání
  d. 31. 8. – 1. 9. 2019 – klubové létání
  e. Lipenecký obr 2019 – 6. – 8. 9. 2019
  f. 6. 10. 2019 – létání 2T
  g. Další akce historických modelů budou upřesněny na členské schůzi (L. Kozák a M.
  Macků)
 • Rada schválila dotaci akcí/soutěží ve výši 1000 Kč (kromě akce Lipenecký obr 2019, o které bude jednáno odděleně).
 • Rada diskutovala organizaci a zabezpečení akce Lipenecký obr 2019 v režii klubu.
 • Rada vyzývá k účasti (po dohodě) a předvedení menších modelů na akci 100. výročí založení Sokola Lipence dne 15. 6. 201

Různé

 • Změny v registraci klubu (uvedení úprav v sestavě kontrolní komise) budou provedeny po nadcházející výroční členské schůzi
 • Rada znovu projednala členství p. Gubiho v klubu a potvrdila své dřívější rozhodnutí o nepřijetí

Zapsal dne 6. března 2019 Adolf Knoll
Schválil Daniel Krob

Napsat komentář