Vyjádření ke zrušení HVP Show

Modeláři a přátelé.

Musíme se důrazně ohradit proti důvodu zrušení akce HVP Show – Lipenecký Obr.

Naše letište je ve výborné letecké  kondici. Opravili jsme prijezdovou cestu, tráva na louce pro návštěvníky, stánkaře a piloty  je pravidelně sekaná a bylo jasně dohodnuto další extra sekání před přípravou Show . Parkoviště a zázemí  pro piloty je připravené. Maringotka pro řízení letového provozu je na letišti. Zábrany pro ochranu modelů jsou k dispozici na místě. Traktor a sekačka je v provozu. Vše potřebné pro postavení ochranných síti, které jsme kvůli této akci v loni koupili, máme k dispozici. V zázemí je stálé WC ToY. Hudební aparatura je k dispozici.

Na jarním shromáždění klubu všichni členové odhlasovali termíny akcí, kde byla i HVP Show. Akce byla také již od září 2017 zveřejněna v modelářském kalendáři. Podmínky pro pořadatele byly úplně stejné jako před lety, kdy se na lipeneckém letišti úspěšně pořádalo 1. HVP Show. Za zapůjčení celého letiště na komerční akci, kde se vybírá vstupné, pořadatel sám nabídl klubu dar ve výši 10 tis Kč. Letiště by bylo pro účastníky jako již obvykle k dispozici od čtvrtka do neděle. Všechy přípravné práce s letištěm by jako pokaždé zajištujoval a financoval náš klub.

Model klub Lipence proto nesouhlasí s tvrzením pořadatelů, že se s klubem “nedohodli”.

Náš klub byl na Show připraven a zrušení akce ze strany pořadatele  měsíc před realizací naše členy  překvapilo stejně jako všechny již registrované piloty, pozvané kamarády a možné návštěvníky.

Zrušení Show nás mrzí, ale i přes to rozhodnutí  pořadatele respektujeme.

Letiště bude tedy v tomto termínu pro členy klubu přístupné a bude využito k soustředění pilotů MK Lipence.

Na základě této zkušenosti se klub rozhodl,  že se příští 17. LIPENECKÝ OBR  bude konat  7.  září. 2019  na modelářském letišti v Lipencích  a to v rámci oslav 55. výročí založení  Modelářského klubu Lipence. Akci bude pořádat Modelářský klub Lipence a jeho členové .

Letu zdar

Rada klubu MK Lipence. 2.8.2018

Napsat komentář