Seriál soutěží GPS-EuroCup

Pod názvem GPS- EuroCup se skrývá seriál mezinárodních soutěží velkých maket větroňů (měřítko max. 1:3) v letu po trojúhelníkové trati podle navigačního systému GPS. Jedná se tedy o obdobnou úlohu, jaká se létá i se skutečnými větroni. Trať je vytýčena třemi body, které tvoří vrcholy rovnoramenného trojúhelníku o základně 1000 metrů a výšce 500 metrů. Délka trati je přibližně 2,4 km. Startovní a cílová čára leží ve středu základny, poblíž je i stanoviště pilotů. Všechny otočné body jsou tedy od pilotů vzdáleny přibližně 500 metrů. Větroně startují aerovlekem, vlečné modely jsou vybaveny benzínovými motory o obsahu 80 až 160 ccm. Maximální povolená výška pro odlet na trať je 500 metrů a úkolem pilota je z této výšky během 30 minut dosáhnout co největšího počtu obletů trojúhelníku. Pilotovi pomáhá navigátor, který na kapesním počítači (PDA) sleduje aktuální polohu modelu vůči trojúhelníku a řadu dalších letových údajů (rychlost stoupání či klesání, rychlost letu, výšku nad místem startu, zbývající čas aj.) a předává je pilotovi. Ten se podle nich rozhoduje o dalším průběhu letu, např. je-li výhodnější kroužit v termice nebo letět nejkratší cestou k otočnému bodu. Nejde tedy „jen“ o termické létání, ale i o správné rozhodování a volbu taktiky. Počítají se pouze celé oblétnuté trojúhelníky. Po posledním obletu musí pilot maketově přistát do vyznačené přistávací plochy – tedy žádné zapichování modelů na bod.


Tím, kdo české modeláře seznámil s touto kategorií, je Mirek Kolomazník. Navázal kontakty se švýcarskými kolegy, kteří stáli u zrodu létání podle GPS. Postupně se k němu přidali další modeláři z celé republiky. Nikdo z nich asi nezapomene na zesnulého Vojtu Součka – bez něho a jeho vlečné se v pionýrských časech této kategorie u nás neobešlo žádné setkání.

Dnes se kromě Švýcarska soutěže konají i u nás, v Itálii a v Německu. V loňském ročníku dosáhl velkého úspěchu Vlasta Žatecký, který vyhrál soutěž v Hronově, v italském Ozzanu byl druhý, v Jeseníku třetí a stal se celkovým vítězem celého seriálu.

Létání podle GPS se rozšiřuje i v dalších zemích a letos v září se ve Španělsku uskuteční 1. ročník Světového poháru!

Zájemci o tuto krásnou kategorii se mohou dozvědět více na stránkách www.eurocuo.gps-triangle.net, kde najdou soutěžní pravidla, zprávy z jednotlivých soutěží (vše i v češtině), výsledky minulých ročníků a také pěkné fotografie.
4/2011 L. Nádeník

Napsat komentář