Časoměřiči na 30. dubna 2022

Dobrý den,

 

na Memoriál Jaroslava Macháčka, který se koná 30. dubna 2022  potřebujeme 7 až 9 časoměřičů. Nástup je od 8 hod. a je možné to započítat do brigádnických hodin.

 

Zájemci se mohou hlásit Vladimíru Kozákovi – email vladimirkozak@tiscali.cz , telefon 723 053 086.

Pozvánka na členskou schůzi – 2. února 2022

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 2. února 2022 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

 

Program

  • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
  • Schválení bodů jednání schůze
  • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2021
  • Zpráva kontrolní komise za r. 2021
  • Rozpočet klubu na r. 2022
  • Plán akcí klubu na r. 2022
  • Volba členů rady
  • Volba členů revizní komise
  • Výdej známek a kódu zámku na letiště
  • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

 

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 2. února 2022 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu

PF 2022

Rada Klubu MK Lipence přeje všem členům veselé vánoce a šťastný nový rok 2022.
Těšíme se na brzké setkání na letišti.