Pozvánka na členskou schůzi – 13. března 2019

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 13. března 2019 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

Program

  • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
  • Schválení bodů jednání schůze
  • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2018
  • Zpráva kontrolní komise za r. 2018
  • Rozpočet klubu na r. 2019
  • Plán akcí klubu na r. 2019
  • Výdej známek a kódu zámku na letiště
  • Lipenecký obr 2019
  • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 13. dubna 2019 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu.

Napsat komentář