Poslední články

Pozvánka na členskou schůzi – 13. března 2019

Předseda Rady Modelklubu Lipence svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 13. března 2019 v 18:00 hodin v Restauraci U Přístavu (U Malé řeky 623, 156 00 Praha – Zbraslav)

Program

 • Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání a volba sčítací komise
 • Schválení bodů jednání schůze
 • Přehled hospodaření klubu, stav členské základny a účetní závěrka za r. 2018
 • Zpráva kontrolní komise za r. 2018
 • Rozpočet klubu na r. 2019
 • Plán akcí klubu na r. 2019
 • Výdej známek a kódu zámku na letiště
 • Lipenecký obr 2019
 • Různé

Prezence členů bude organizována už od 17:30.

Nová pozvánka na členskou schůzi

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů klubu, svolává předseda Modelklubu Lipence náhradní členskou schůzi na 13. dubna 2019 na 18:30 hodin v místě konání řádné členské schůze s programem totožným s řádnou členskou schůzí. Tato schůze bude usnášeníschopná i bez přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu.

Zápis z jednání Rady Modelklubu Lipence dne 22. ledna a 5. března 2019

Přítomni: Milan Dubský, Zdeněk Hůlka, Adolf Knoll, Daniel Krob, Václav Kužel (pouze 5. 3.), Pavel Lanc, Miroslav Macků (pouze 22. 1.), Eduard Soukup
Omluveni: Václav Sýkora, Miroslav Macků (5. 3.)

Členská schůze a návrh akcí na r. 2019

 • Byl navržen datum a čas konání členské schůze a rovněž pro případ nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MKL i termín náhradní schůze.
 • Byl připraven návrh programu akcí; přesné termíny jsou:
  a. 27. 4. 2019 – Jarní lipenecký historik
  b. 26. 5. 2019 – létání 4T
  c. 13. – 14. 7. 2019 – klubové létání
  d. 31. 8. – 1. 9. 2019 – klubové létání
  e. Lipenecký obr 2019 – 6. – 8. 9. 2019
  f. 6. 10. 2019 – létání 2T
  g. Další akce historických modelů budou upřesněny na členské schůzi (L. Kozák a M.
  Macků)
 • Rada schválila dotaci akcí/soutěží ve výši 1000 Kč (kromě akce Lipenecký obr 2019, o které bude jednáno odděleně).
 • Rada diskutovala organizaci a zabezpečení akce Lipenecký obr 2019 v režii klubu.
 • Rada vyzývá k účasti (po dohodě) a předvedení menších modelů na akci 100. výročí založení Sokola Lipence dne 15. 6. 201

Různé

 • Změny v registraci klubu (uvedení úprav v sestavě kontrolní komise) budou provedeny po nadcházející výroční členské schůzi
 • Rada znovu projednala členství p. Gubiho v klubu a potvrdila své dřívější rozhodnutí o nepřijetí

Zapsal dne 6. března 2019 Adolf Knoll
Schválil Daniel Krob

Soutěž 2T

V neděli se uskutečnila soutěž 2T. Počasí nám celkem přálo, někomu vynechávaly motory, tak se dost prošel po letišti. Všichni přistály, modely vydržely, ceny a diplomy rozdány, tak spokojenost.

Pavel Lanc

(Pokračování textu…)

Výsledková listina soutěže historických větroňů ARC a ARC – A2 letiště Lipence 28.9.2018

V pátek 28.září se uskutečnila poslední letošní soutěž historiků na našem letišti – kategorie větroňů ARC a ARC-2.  Zúčastnilo se celkem 13 modelářů – z toho 3 žáci s 19 modely. 

Vítr si foukal, jak chtěl a tak jsme start stěhovali po letišti. Nakonec se ustálil ze severozápadu, takže jsme si užili i turbulentní termiku. Obdiv zaslouží i zaujetí a snaha 3 žáků při startech gumicukem a sbírání vteřin do celkových výsledků.

Nakonec poděkování patří řediteli soutěže Mirkovi, vedoucímu výpočetního střediska Slávovi a vedoucímu bufetu Mirkovi. Klobásky byly v pátek zvlášť vypečené a pivo ze sedmého schodu.

Milan Dubský

Fotografie z této soutěže, které nafotil Sláva Adámek a další jeho zajímavá alba z modelářských akcí si můžete prohlédnout na adrese: https://kocour111.rajce.idnes.cz/Hist._vetrone_28.9.2018/

(Pokračování textu…)

Lipenecký historik – podzim 2018 – výsledky

CRC –E – 400

1.Josef Hejsek       1260 s      model   Vega 7
2.Josef Hejsek       1260 s      model   Airfloiler
3.Milan Dubský      1148 s     model   Centaur

CRC  OPEN

1.Josef Hejsek        1757 s     mode l  Vega 7
2.Roman Fousek    1656 s     model Saiplan
3.Adam  Laburda    1354 s    model Stardust
4.Václav David         924 s     model Comet 1951

BRC-E-Wakefield

1.Karel Vitner         1260 s     model Vega 3
2.Karel Vitner         1231 s     model Sokol 465
3.Roman Fousek    1210 s    model Haisman

CRC – Atom

1.Jaroslav Netáhlo 1672 s    model JX – 1956
2.Jiří Findejs             1617s     model Komár 2
3.Václav David        1255 s   model  Můra

CRC – Classic

1.Jaroslav Netáhlo 2357 s   model Vega 7 – 1947
2.Miroslav Valečka 2348 s  model Zoot Svit
3.Miroslav Valečka 2208  s  model  Kerswap

Nostalgie 60 

1.Jaroslav Netáhlo 1500 s   model Vega 7( 1947)
2.Jiří Findejs              233 s    model  Frisco Kid

Kabinové modely do r.1960

1.Miroslav Macků  1112 s  model Miss- A
2.Adam Laburda       958 s  model Miss- A
3.Milan Dubský         914 s  model Miss-A
4.Václav David          398 s model Panther